7 điều cá nhân nên làm

7 ĐIỀU CÁ NHÂN NÊN LÀM

1 Sống vì tập thể, hướng tới mục đích chung duy nhất. Đoàn kết – nhiệt tình phối hợp trong công việc, giúp đỡ tương trợ lẫn nhau trong cuộc sống.
2 Luôn Thành thật thẳng thắn trong công việc và đồng nghiệp.
3 Luôn hướng tới doanh số chung của công ty.
4 Không ngừng học tập và nâng cao trình độ chuyên môn,Tự tin sáng tạo trong công việc.
5 Tôn trọng bản thân mình và tôn trọng mọi người, sống hoà đồng thân thiện cởi mở và bình đẳng.
6 Phát hiện ra các điểm mạnh của đồng nghiệp động viên và khuyến khích.
7 Làm hết sức chơi hết mình.

Quý khách vui lòng xem thêm:

[list_bullet type=”info” ]

[/list_bullet]