7 điều công ty cam kết

7 ĐIỀU CÔNG TY CAM KẾT

1 Luôn lắng nghe, luôn hướng đến nhân viên không chỉ khi họ đến công ty mà cả khi họ đã về với gia đình.
2 Vấn đề gì xảy ra người trên cùng luôn là người chịu trách nhiệm đầu tiên.
3 Tạo môi trường sân chơi cho các bộ phận, cá nhân sáng tạo và đoàn kết, coi công ty như một gia đình thứ hai.
4 Kiên định quyết đoán thực hiện nghiêm túc các công việc mục tiêu đã đề ra.
5 Có kế hoạch xa và kế hoạch gần rõ ràng cho từng bộ phận để mọi bộ phận chủ động kết hợp nhịp nhàng.
6 Đưa ra các quy chế thưởng phạt nghiêm minh đưa đến các bộ phận và nghiêm túc thực hiện.
7 Cán bộ công nhân viên là thượng đế đích thực và quan trọng nhất tại công ty.

Quý khách vui lòng xem thêm:

[list_bullet type=”info” ]

[/list_bullet]