7 điều với cấp dưới

7 ĐIỀU VỚI CẤP DƯỚI

1 Cư xử công bằng, phân minh không riêng tư vào công việc chung. Tận tình hướng dẫn nhân viên trong công việc và cuộc sống.
2 Làm gương cho cấp dưới, đã nói là làm, cam kết và thực hiện triệt để những cam kết, đồng thời luôn thể hiện sự nhiệt huyết, quyết tâm trong công việc.
3 Luôn quan tâm, lắng nghe, chia sẻ, tin tưởng và tôn trọng cấp dưới đồng thời nghiêm khắc trong công việc, hoà đồng ngoài công việc
4 Đối xử lịch sự, thân thiện và cởi mở giúp nhân viên hoàn thiện các kỹ năng. Cần tạo ra sự nể phục từ cấp dưới chứ không phải sự sợ hãi.
5 Phân chia đúng người đúng việc, sát sao với công việc, Tạo môi trường làm việc thoải mái phát huy khả năng sáng tạo của mỗi nhân viên, phòng ban.
6 Mỗi bộ phận luôn có những đặc thù riêng vậy nên thay vì nổi nóng hãy thông cảm, khuyến khích động viên giúp tìm giải pháp cho những stress công việc của bộ phận.
7 Luôn sẵn sàng Lắng nghe, tiếp nhận những phê bình và góp ý của cấp dưới. Sẵn sàng nhận lỗi khi nhận thấy mình chưa đúng. Không có tư tưởng “trù dập”.

Quý khách vui lòng xem thêm:

[list_bullet type=”info” ]

[/list_bullet]