7 điều với cấp trên

7 ĐIỀU VỚI CẤP TRÊN

1 Luôn hoàn thành nhiệm vụ và là người hỗ trợ đắc lực cho Sếp đồng thời tích cực và chủ động suy nghĩ và đề xuất các ý tưởng kế hoạch mới để hoàn thành tốt hơn nữa các công việc đã đề ra.
2 Nộp các báo cáo trung thực, đầy đủ, đúng hạng mục, đúng hẹn và sử dụng Báo cáo bằng những con số và đề cao tính chủ động.
3 Khi nhận công việc từ cấp trên bình tĩnh đón nhận, suy nghĩ kỹ công việc, nếu có khó khăn khúc mắc thì hỏi ngay, sau đó nghiêm túc thực hiện đúng Deadline và hoàn toàn chịu trách nhiệm nếu chậm tiến độ.
4 Luôn bình tĩnh và suy nghĩ rằng Sếp luôn có một chủ đích tốt đẹp cho công ty trước mỗi lời nói và hành động, và cố gắng thực hiện với một suy nghĩ : “mọi điều Sếp đưa ra luôn có lý do”
5 Luôn biết mình là ai, ở vị trí nào và cấp trên mình là những ai từ đó nghiêm túc thể hiện đúng vị trí của mình bằng những lời nói và hành động đúng, phù hợp.
6 Tuyệt đối tôn trọng cấp trên, không chống đối và coi Sếp như một khách hàng khó tính.
7 Sếp cũng là một con người bình thường cũng cần được chia sẻ và động viên và giúp đỡ, cũng có thể mắc những sai sót cần được góp ý.

Quý khách vui lòng xem thêm:

[list_bullet type=”info” ]

[/list_bullet]