7 điều với khách hàng

7 ĐIỀU VỚI KHÁCH HÀNG

1 Khách hàng là người trả lương cho Senziny và quyết định Senziny sống hay chết.
2 Luôn luôn đến với khách hàng bằng cái Tâm và giữ chữ tín với khách hàng, thực hiện đầy đủ và đúng mọi cam kết đã đưa ra, bồi thường khi có hỏng hóc, mất mát thất thoát.
3 Không phân biệt khách hàng là khách hàng của ai chỉ cần đến là được tiếp đón bởi bất cứ nhân viên nào, đồng thời luôn chủ động chăm sóc theo sát khách hàng.
4 Luôn luôn tìm tòi sáng tạo để có dịch vụ tốt nhất, mức giá phù hợp nhất cho khách hàng.
5 Senziny Việt Nam cam kết bảo mật tất cả thông tin liên quan tới khách hàng.
6 Khách hàng là tài sản vô giá của công ty, mọi thành viên đều có trách nhiệm bảo vệ và phát triển tài sản vô giá này cho công ty.
7 Cố gắng lắng nghe để thấu hiểu nhu cầu của khách hàng hơn chính họ để định hướng và tư vấn cho khách hàng giải pháp phù hợp với một sự chân thành, thân thiện và nhiệt tình.

Quý khách vui lòng xem thêm:

[list_bullet type=”info” ]

[/list_bullet]